Oeverconstructie Noordhollandsch Kanaal in ’t Zand

De oeverconstructies worden versterkt en/of vervangen.

Projectkader
Beleid van de provincie Noord-Holland om alle infrastructurele werken aan de gestelde wet en regelgeving, kwaliteitsnormen en vormgevingseisen te laten voldoen. De huidige staat van de bruggen en oeverconstructies vraagt om versterking en verbreding en/of vervanging.

Risico’s
Trillingen veroorzaakt door machinaal funderings- en of grondwerk. Als gevolg van deze werkzaamheden kan schade aan belendende constructies worden veroorzaakt.

Bouwbeheer
Combinatie WaakSaam, waarin vertegenwoordigd Dura Vermeer – Ploegam – Van den Biggelaar

Opdrachtgever
Combinatie. Kovanoh (specialisme waterbouwkunde) – actief binnen Combinatie WaakSaam en vertegenwoordigd door Ploegam & Van den Biggelaar

Diensten TB Expertise
Vooropnames & eindopnames, trillingsmetingen, XYZ metingen.